Ar-Ge Faaliyetleri

1. Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nurettin MENGEŞ tarafından “Yeni Koronavirüs (COVID-19) Enfeksiyonunda Tedavi Edici İlaç Adayının Tasarlanması, Sentezi ve Etkinliğinin Virüs Enfekte Edilmiş Akciğer Hücrelerinde Test Edilmesi: COVID-19 Proteaz Enzimi için Etkili İnhibitörler”, başlıklı bir proje hazırlanarak Üniversitemiz-BAP Koordinasyon Birimine öncelikli alan projesi olarak sunulmuş olup proje değerlendirme aşamasındadır
2. Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nurettin MENGEŞ tarafından “Yeni Bir El ve Cilt Antiseptik Solüsyonunun Hazırlanması”, başlıklı bir proje hazırlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB-Van müdürlüğüne sunulmuş ve desteklenmiştir
3. Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Miray ARSLAN tarafından “Olağanüstü durumlar için Gezici Eczane tasarımı” başlıklı bir proje hazırlanmış TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (SOBAG COVID-19 ÇAĞRISI)’na sunulmuştur.
4. Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Miray ARSLAN’ın araştırmacı olarak yer aldığı “Covid-19 Pandemisinde İlaç Endüstrisinin Tedarik Zinciri Çevikliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi” başlıklı bir proje hazırlanmış TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (SOBAG COVID-19 ÇAĞRISI)’na sunulmuştur.
5. Üniversitemiz Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Porf. Dr Arif KIVRAK tarafından “Yeni Artemisin-Indol/Benzotiyofen Hibrit Yapıların Tasarımı, Sentezi ve Karakterizasyonu” başlıklı TUBİTAK COST (CA17104 ) projesi devam etmektedir
6. Üniversitemiz Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif KIVRAK, yürütmekte olduğu COST projesi ile “Inter-COST Actions network on Covid-19” araştırma grubunda yer almaktadır.
7. Üniversitemiz Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif KIVRAK Avrupa Birliği tarafından oluşturulan #EUvsVirus Pan-Europen Haclathon da katılımcı olarak yer almaktadır
8. Üniversitemiz Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif KIVRAK Ankara da yürütülen COVID-19 araştırma grubuna iki antiviral etken madde ile destek sağlamıştır
9. Üniversitemiz Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif KIVRAK’ın yürütücülüğünü yaptığı projede yer alan üç doktora öğrencisi TUBİTAK ve SANAYİ Bakanlığının başlattıkları Stajyer Araştırmacı Burs Programı COVID-19 Araştırma Projeleri Çağrısı kapsamında Burs almaya hak kazanmışlardır.
10. Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Suvat PARİN tarafından Van il sınırları içinde yaşayan sakinlerin COVİD-19 salgınından nasıl etkilendiklerini ortaya koymak amacıyla “Van’da Koronavirüs Algısı Araştırması” isimli bir araştırma yapıldı

Online olarak hazırlanan ve 65 değişkenden oluşan soru formuna 01.05.2020 tarihi itibariyle 2178 kişi yanıt vermiş durumdadır. Konuyla ilgili Türkiye’de yapılan diğer benzer araştırmalarla kıyaslandığında bu sayının büyük bir örneklem grubuna karşılık geldiği söylenebilir. Bu çalışma ile şu sorulara yanıtlar aranmıştır:

  • Sosyo-ekonomik özellikleri itibariyle Türkiye’deki iller arasında son sıralarda yer alan Van’da yaşayanlar COVID-19 durumuna nasıl tepkiler vermektedir?
  • Van bir şehir olarak Türkiye’nin COVID-19 salgınına karşı yürütülen sağlık ve sosyal politikaları nasıl değerlendirmektedir?
  • COVID-19 Van’da iktisadi yaşamı nasıl etkiledi?
  • Uzaktan eğitim uygulamasını Van’da yaşayan 18 yaş üzeri nüfus nasıl değerlendirmektedir?
  • COVID-19 süresince kent nüfusunun sorun, beklenti ve önerileri hangi noktalarda yoğunlaşmaktadır?
  • COVID-19 Van’da toplumsal dokuda özellikle din ve aile düzleminde bir değişime yol açmış mı?