Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler

Uzaktan eğitim uygulamalarında uygulama birliği sağlanması için bir iletişim ağının tahsisi yapılabilir. Edinilen tecrübeler ile UZEM kapsamının genişletilerek çeşitli branşlarda aktif kullanılması öngörülmektedir.