Klinik araştırmalara katılım, ulusal/uluslararası faz çalışmalarına katılım

Üniversitemizde klinik araştırmalara katılım, ulusal / uluslararası faz çalışmalarına katılıma yönelik bu kapsamda bir faaliyet bulunmamaktadır.