Sağlık Hizmet Sunumu

Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezinde COVID-19 yönünden sağlık hizmet sunumu yapılmaktadır. 01 Mayıs 2020 tarihi itibariyle CIVID-19 bakımından:

Kabul edilen COVID-19 şüpheli toplam vaka sayısı 779
COVID-19 şüpheli yatan hasta sayısı 316
COVID-19 şüpheli Yoğun Bakım yatan hasta sayısı 26
COVID-19 pozitif İyileşen hasta sayısı 20

Pandemi sonrası Dursun Odabaş Tıp Merkezinde gerçekleştirilen bazı faaliyetler:

1. Dursun Odabaş Tıp Merkezinde; Pandemi Planı Hazırlama Komisyonu, Pandemi iletişim Birimi, Pandemi Eğitim Birimi ve Sürveyans Birimi kuruldu. Kişisel koruyucu Ekipman Temin Tedarik Kontrol Ekibi oluşturuldu.
2. Hasta / hasta yakınlarının ve hastane personellerinin bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği rehberlere uygun olarak hazırlanan uyarı broşürü ve duyurular hastanedeki uygun alanlara asıldı.
3. Hastane çalışanlarının tamamına COVID-19 salgını ile ilgili alınacak ve alınması gereken önlemler SMS ile paylaşıldı, duyurular yapıldı ve yapılmaya devam edilmektedir.
4. COVID-19 salgını ile ilgili hastane web sayfası ve sosyal paylaşım adreslerinden acil olmayan poliklinik hizmetleri için başvuru yapılmaması konusunda paylaşımlar yapıldı, gerekli olduğu süreçlerde de yönlendirme ve bilgilendirmeler yapılmaya devam edilmektedir.
5. Dursun Odabaş Tıp Merkezinde Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu ziyaret kuralları gereği hasta ziyaretleri yasaklandı. Vatandaşlarımızın ziyaret kurallarına uyması konusunda gerekli bilgilendirmeler Hasta Hakları Birimi, Güvenlik Birimi, anons sistemi, afiş, broşür ve hastanemiz sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
6. COVID-19 ile ilgili hastane içi kısa bilgilendirmeler anons sistemiyle duyuruldu ve devam edilmektedir.
7. Poliklinik ve acil servis başvurularında hastalar öncelikli olarak oluşturulan triaj alanlarında Sağlık Bakanlığının yayınladığı Ayaktan Başvuran Hastalar için Vaka Sorgulama Klavuzuna göre değerlendirildi. COVID-19 açısından şüpheli hastalar COVID-19 polikliniğine yönlendirilerek gerekli teşhis ve tedavileri bu alanda sağlandı.
8. Bulaşı riskini minimize etmek amacıyla personel ve hasta / hasta yakınları girişleri ayrıldı. Ayrıca girişlerde triaj alanları oluşturulmuş olup, personel ve hasta/hasta yakınlarına ateş ölçümleri yapılarak durumları şüpheli olanlar cerrahi maske takılıp COVID-19 polikliniklerine yönlendirilmektedirler.
9. Hasta ile ilgili bilgilendirilme; ses kaydı ile doktor-hasta yakını bilgilendirme sistemi kuruldu. Bilgilendirmeler Hasta Hakları Birimi tarafından sağlanmaktadır.
10. COVID-19 salgını nedeniyle polikinik Randevu sistemi kısıtlandı buna bağlı olarak temas ve bulaş ihtimali azaltıldı.
11. Hastane Pandemi Kurulu ve Hastane Yönetim Kurulunca yapılan toplantıda 60 yaş üstü elektif tüm işlemler (ameliyat, endoskopi, kolonoskopi, ERCP, Anjio vs) 60 yaş altı yoğun bakım gerektirecek tüm elektif işlemler onkolojik ve acil vakalar dışında sınırlandırıldı
12. Hastanede bulunan birer adet MR ve BT cihazları COVID-19 hastaları için ayrıldı
13. Tanısal çalışmalar kapsamında numune teslim birimi oluşturuldu
14. Diyaliz hastaları için gerekli önlemler alındı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine diyaliz hastalarının taşınması için girişimler başlatıldı
15. Hastaların eve nakil hizmetleri için (mavi kuşak) kullanılan ambulans; Hasta başı monitör, pulse oksimetre (yetişkin ve çocuk), tansiyon aleti (postatif yetişkin), temel tıbbi malzeme çantası, acil yardımda kullanılan gerekli ilaçlar ve COVID-19 için gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar temin edilerek Kırmızı Kuşak Ambulansı olarak düzenlendi
16. Acil servise başvuru yapan COVID-19 şüpheli hastaların triyaj alanına yönlendirerek acilde bulunan diğer hasta ve personele bulaş riski minumuma indirildi
17. COVID-19 şüpheli hastalar için triyaj alanı yeniden düzenlendi. Bu alanda tıbbi donanım (Portable grafi, kan alma, swap numune alma) yerleri oluşturularak enfeksiyon bulaş riski azaltıldı.
18. Acil COVID-19 polikliniklerinden yatışa kadar geçilecek alanlar izole edildi. COVID-19 alanı içinde bulunan asansör COVID-19 asansörü olacak şekilde teknik düzenleme yapıldı. Uyarı levhaları asıldı.
19. Hastane binasında 2. seviye önlemler kapsamında acil triaj olarak kullanılması düşünülen alanlar ayrıldı..Yaklaşık 164 yataklı servis ve 30 yataklı 3. Basamak yoğun alanı COVID-19 hastaları için 1. ve 2. seviye önlemler kapsamında izole edildi. İki adet 3. Basamak yoğun bakım, kesin tanılı ve şüpheli vakalar için ayrıldı
20. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile Hastane Pandemi Yönetim Birimi kararı gereği hastanemizde sosyal alan kuralları kapsamında 1 ve 1.5 metre mesafe kuralına uygun bekleme alanları ve oturma bankları düzenlenerek, afiş, etiket vb. uyarılar asılması sağlandı
21. Merkez laboratuvar geçişi hastane dışından verilerek COVID-19 alanından izole edildi
22. COVID-19 polikliniği ve servislerinden alınacak tıbbi atıklar için tıbbi atık personeli ayrıldı. İlgili personele gerekli izolasyon ve koruyucu önlemler konusunda bilgilendirmeler yapıldı
23. Başhekimlik tarafından Dahiliye, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Genel Cerrahi, Dahiliye Onkoloji ve Nefroloji bölüm akademisyenlerinden oluşan İdari İzin Komisyonu oluşturuldu. Yükseköğretim Kurulu ve Rektörlük Makamının konu ile ilgili yazıları doğrultusunda kronik ve riskli hastalık durumu olan (kanser, organ nakli, ümmünsupresif) personellerinin müracaatları komisyon tarafından değerlendirildikten sonra karara izinler bağlandı
24. Personel giriş çıkışlarında ateş ölçümleri yapılarak kayıt altına alındı. Durumu şüpheli olan personeller COVID-19 polikliniğine yönlendirildi
25. Tüm sağlık çalışanlarının bulaş riskini azalmak ve moral ve motivasyonunu üst düzeyde tutmak amacıyla esnek çalışma sistemi uygulamasına geçildi.
26. COVID-19 alanlarında çalışan akademik personelin bulaş riskini minimize etmek amacıyla çalışma mesaileri, normal sorumluluk alanları, yatan hasta sayıları, işlemleri ve bölümdeki doktor sayıları gözetilerek en fazla 12 saat olacak şekilde düzenlenen havuz sistemiyle çalışma listeleri hazırlandı.
27. COVID-19 alanlarında personel dinlenme alanı ile yarı steril alan uygulanarak giyinme odaları oluşturuldu.
28. Özellikle COVID-19 alanında çalışan personeller öncelikli olarak Üniversite Sosyal Tesisleri ve Yurtlara yerleşmeleri sağlandı. Böylece personellerin Pandemi sürecinde aile bireyleriyle bulaş riski azaltıldı. Bu faaliyet ile çalışanlarımızın moral ve motivasyonları sağlanarak endişeleri giderildi.
29. Hastane imkanları ve Belediyelerden alınan dezenfeksiyon hizmetleri ile hastanenin tamamı sık sık dezenfeksiyon işlemine tabi tutuldu. Pandemi sürecinde Enfeksiyon Komitesinin belirlediği sıklıklarda dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır.
30. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk, yemekhaneler, dinlenme alanları, asansör, giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike gibi ortak kullanım alanlarında hijyen şartları sağlandı. Klavyeler ve diğer cihazlar da düzenli olarak temizlendi. Mümkün olduğunca hastane çalışanlarının telefonları, masaları, ofisleri ve diğer çalışma araç ve ekipmanlarının başkaları tarafından kullanılmaları engellenerek kontrol ve denetimlerin yapılması sağlandı.

Daha fazla bilgi için hastahanemizin sitesini ziyaret edebilirsiniz (Dursun Odabaş Tıp Merkezi)