Pandemi Sonrası Genel Faaliyetlerimiz

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2020 tarih ve 21113 sayılı duyurusu gereğince, korona virüsü ile mücadele sürecinin etkin ve dinamik bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Üniversitemizde aşağıda belirtilen uygulamalar gerçekleştirilmiştir.

 • Acilen farklı alanlardaki akademik ve idari personelden Koronavirus Komisyonu (Kov-Kom) ve Salgın Hastalıklarla Mücadele alt Komisyonu oluşturuldu
 • Rektörlük olarak “Önceliğimiz Öğrenci ve Personelimizin Sağlığıdır” ilkesiyle hareket edildi
 • Pandemi ve korunma önlemleri konusunda komisyonlarla eşgüdümlü hareket ederek güncel ve doğru bilgileri dinamik olarak takip edildi
 • Valilikte kurulan “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu” ile koordineli çalışıldı ve alınan kararların kurumumuza uyan kısımları ivedi olarak uygulamaya sokuldu
 • Sağlık Bakanlığı’nın siteleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası bilimsel kaynaklardan eğitim ve bilgilendirme materyalleri ile faydalı linkleri paylaşılarak, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin periyodik olarak bilgilenmesi sağlandı
 • Doğru ve hızlı karar alma açısından etkin ve dinamik süreçler yürütüldü
 • Komisyon ve Kurullarda alınan kararların önemli bir kısmı EBYS ve dijital platformlarda periyodik olarak duyuruldu
 • Yakın zamanda Dursun Odabaş Tıp Merkezinin “Afet ve Acil Durum Eylem Planı” hazırlandığından hastanede kısa sürede bir Pandemi Komisyonu oluşturularak olası pozitif vakalara karşı Eylem Planı hazırlandı
 • Hastane personeli pandemi ile ilgili detaylı olarak bilgilendirildi. Şüpheli hastaya yapılacak müdahale ile ilgili yazılı ve görsel materyallerle ihtiyaç duydukları eğitimler periyodik olarak verildi,
 • COVID-19 planında görev alan hastane personeli risk grubunda olmaları münasebetiyle evlerine gönderilmeyerek kampüs alanı içerisinde öncelikle konukevinde ağırlandı. Ardından üniversitemize ait ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından işletilen yurtlar seferber edilerek kadın ve erkek hastane personelimizin kullanımına sunuldu
 • Kampüs alanı içerisinde bulunan lojmanlarda da korunma uygulamalarının etkin bir biçimde yürütülmesi için gerekli çalışmalar yapıldı
 • Bütün birimlerin ve ortak alanların dezenfeksiyonu sağlandı
 • Cumhurbaşkanlığı ve YÖK tarafından belirtilen kriterlere uyan tüm personelin ivedi olarak idari izinleri kullandırıldı. Bu personeller içerisinde hastalık beyanı yapan hastane personelinin durumları, oluşturulan bir komisyon marifetiyle karar bağlandı
 • Kampüs alanını kısmi kontrollü koşullara sokmak için dışardan alınan hizmetlerden acil olmayanların iptal edilmesi sağlandı
 • Binalara giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Ateş ölçer, maske ve dezenfektan kullanımı bir kural haline getirildi
 • Otobüs, minibüs ve personel servis araçlarında hijyen kuralları oturtuldu
 • 1 Şubat 2020 itibariyle yurt dışına giriş çıkış yapan öğrencilerimizin listeleri alındıktan sonra gerekli önlemler alındı
 • Yabancı uyruklu (misafir) öğrenciler birebir ulaşıldı. Kendilerine ülkemizdeki eğitimin tatil edilmesi durumu iletilip Türkiye'de olmayanların ülkeye yeni talimata kadar giriş yapmamaları istendi. Gelmeleri durumda kontrol ve karantina uygulaması yapılacağı belirtildi
 • Bu süreçte kişisel endişeleri veya aile tercihleri nedeniyle ülkesine dönmek istemeyen misafir öğrencilerimizin, gerekli sağlık önlemleri de alınarak, yurtlarımızda konaklamaya devam etmelerine izin verildi. Eğitim-Öğretimin Uzaktan veya Yaz döneminde yapılması kararı sonrasında misafir öğrencilerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü kolaylık sağlandı
 • İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle birlikte tüm kampüslerimizde spor salonları, kantinler, kafeteryalar, kütüphane, okuma salonları, mescitler vb tüm ortak kullanım alanları kapatıldı
 • Yürütülmekte olan BAP projelerine 6 ay süreyle askıya alınabilmesini sağlayan kararlar alındı
 • Üniversite Senatosu tarafından acil ve efektif kararlar alınarak 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren Üniversitemizin tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında verilmekte olan teorik derslerin uzaktan eğitim platformu (UZEM) altında senkron ve asenkron olarak verilmesine aktif olarak başlandı
 • UZEM ile öncelikli olarak teorik derslerin kaldıkları yerden tamamlanması ve uygulama ağırlıklı derslerin ise gerektiği durumlarda tekrar yüz-yüze eğitime dönüldüğünde yapılması kararları alındı,
 • Tez önerisi sunulması, Seminer sunumu, Lisansüstü tez savunma ve yeterlilik sınavlarının video konferans sistemiyle yapılabilmesi adına Learning Management System sistemi hazır hale getirildi.
 • Öğretim elemanlarına derslerin, etkileşimin daha çok olacağı senkron olarak yapılması önerildi. Her senkron öğretim, dijital olarak kayıt altına alınmakta ve dönem sonuna kadar asenkron olarak erişilebilir durumda kalmaktadır.
 • Tüm Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımız bünyesinde öğrencilerimize yardımcı olmak ve süreci daha dinamik olarak yürütmek amacıyla uzaktan öğretim birim koordinatörleri görevlendirildi,
 • 22 Mart 2020 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde uzaktan veya dönüşümlü çalışma uygulamasıyla işler aksatılmadan minimum personel ile çalışma programları başlatıldı.
 • Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personel bulundurulması şartıyla üniversitemizde görevli tüm personelin idari izin süreçlerine dair usul ve esaslar belirlendi.
 • Tüm toplantılar ertelendi. Zorunlu hallerde toplantıları tele/video konferans olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Halihazırda Üniversitemizin kütüphane kaynaklarına uzaktan erişim sağlanabilmektedir.
 • Uygulamalı derslerin telafisi ve ölçme değerlendirmeleri yaz eğitimi kapsamında hazırlanacak yoğunlaştırılmış akademik takvime göre yapılacaktır.
 • Gerekli bilgilendirmeler ve duyurular, üniversitemizin ve birimlerimizin web siteleri ve resmi sosyal medya hesaplarından düzenli olarak yapılmaktadır.
 • Sağlık Bakanımızın beyanına istinaden COVID-19 hastalığının teşhisine katkı sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğüne üniversitemizde var olan iki adet Real-Time PCR cihazı verildi.